Karol Ludwik KONIŃSKI

KONIŃSKI Karol Ludwik, 1891-1943, krytyk literacki, prozaik, publicysta; związany z nurtem narodowym i katolickim; opracował antologię Pisarze ludowi (1938); szkice literackie, opowiadania (Straszny czwartek w domu pastora 1939), dzienniki filozoficzne (Nox atra 1961, Ex labyrintho 1962); Pisma wybrane (1955).