Stanisław KONARSKI

KONARSKI Stanisław, właściwie Hieronim Konarski,1700-73, pisarz polityczny, pedagog, reformator szkolnictwa, poeta, pijar; prekursor polskiego oświecenia; 1740 założył w Warszawie Collegium Nobilium, 1750-55 przeprowadził reformę szkół pijarskich w Polsce; krytyk liberum veto, dostrzegał potrzebę głębokich reform politycznych w państwie (O skutecznym rad sposobie, 1760-63); podręcznik retoryki O poprawie wad wymowy (1741), przekłady P. Corneille'a, J. Racine'a, Woltera, dramat Tragedia Epaminondy. Pisma wybrane (1955), Pisma pedagogiczne (1959), Listy (1962).