Jan KOCHANOWSKI

KOCHANOWSKI Jan, 1530-84, najwybitniejszy poeta polskiego odrodzenia; humanista; twórca nowożytnej poezji polskiej, autor pierwszej polskiej tragedii renesansowej Odprawa posłów greckich (wystawiona 1578); Treny (1580), Fraszki (1584), Pieśni (1586), hymn Czego chcesz od nas, Panie... (1562), poematy polityczne Satyr (1564), Zgoda (1564); przekład Psałterza (1579).