Andrzej KOCHANOWSKI

KOCHANOWSKI Andrzej, XVI w., brat Jana; przekład Eneidy Wergiliusza.