Franciszek Dionizy KNIAŹNIN

KNIAŹNIN Franciszek Dionizy, 1749 lub 1750-1807, poeta polskiego sentymentalizmu; ody, wiersze patriotyczne (Oda do wąsów, Matka obywatelka, oba 1787-88), religijne, sielanki, dramaty (Cyganie wystawiony 1786); poezje łacińskie; przekłady.