KLASYCYZM POSTANISŁAWOWSKI

KLASYCYZM POSTANISŁAWOWSKI, główny nurt literacki w schyłkowym okresie (pierwsze 30-lecie XIX w.) polskiego oświecenia, zwany także pseudoklasycyzmem lub klasycyzmem warszawskim; naśladownictwo stylu klasyków, zwłaszcza francuskich XVII-XVIII w.; w dziedzinie ideologii - umiarkowanie reformatorska myśl liberalna, obywatelski ideał człowieka i tradycjonalistyczny patriotyzm; rozwój ody, tragedii narodowej, teorii i krytyki literackiej; główni przedstawiciele: K. Koźmian, L. Osiński, A. Feliński, F.S. Dmochowski, F. Morawski, F. Wężyk.