Jędrzej KITOWICZ

KITOWICZ Jędrzej, 1728-1804, pamiętnikarz, konfederat barski, ksiądz; Opis obyczajów za panowania Augusta III (1840) - barwny i drobiazgowo dokładny obraz życia szlachty polskiej w XVIII w.