KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE

KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE, najstarszy zabytek polskiej prozy (XIII/XIV w.); zachowany we fragmentach zbiór 6 kazań, znaleziony przez A. Brücknera w oprawie łacińskiego kodeksu z biblioteki przykościelnej w Leżajsku, po 1459 przechowywanym w klasztorze Św. Krzyża na Łysej Górze; wydanie 1891.