KAZANIA GNIEŹNIEŃSKIE

KAZANIA GNIEŹNIEŃSKIE, rękopiśmienny zbiór kazań (103 łacińskie z glosami polskimi i 10 polskich), spisany w początkach XV w., przechowywany w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie; cenny zabytek języka polskiego; wydany 1857.