Jan KASPROWICZ

KASPROWICZ Jan, 1860-1926, poeta; profesor Uniwersytetu Lwowskiego; w twórczości ewolucja od jedynych w skali europejskiej prób poezji naturalistycznej (Z chłopskiego zagonu 1891), przez symbolizm i ekspresjonizm (Krzak dzikiej róży 1898, Hymny 1901-02) do prymitywizmu (Księga ubogich 1916, Mój świat 1926); dramaty, prace historycznoliterackie, przekłady, m.in. utworów Ajschylosa i W. Szekspira.