Tymoteusz KARPOWICZ

KARPOWICZ Tymoteusz, ur. 1921, poeta; 1958-72 współredaktor "Odry"; od 1974 w USA, profesor uniwersytetu w Chicago; poezja lingwistyczna (zbiory Znaki równania 1960, W imię znaczenia 1962, poemat Odwrócone światło 1972), eseje (Poezja niemożliwa 1975), poetycko-filozoficzne utwory dramatyczne (Dramaty zebrane 1975).