KALLIMACH

KALLIMACH, właściwie Filippo Buonaccorsi 1437-96, włoski humanista, poeta, historyk, dyplomata; od 1470 osiadły w Polsce; wychowawca synów Kazimierza IV Jagiellończyka; doradca Jana I Olbrachta; zwolennik wzmocnienia władzy królewskiej i oparcia jej na mieszczaństwie; biografia Vita et mores Gregorii Sanocei (powstała 1476).