Michał KAJKA

KAJKA Michał, 1858-1940, mazurski poeta ludowy; działacz społeczny i obrońca języka polskiego; wiersze patriotyczne, satyryczno-polityczne, obyczajowe i religijne; Pieśni mazurskie (1927), Zebrałem snop plonu... (1958).