Jerzy JĘDRZEJEWICZ

JĘDRZEJEWICZ Jerzy, 1902-75, tłumacz i eseista; przekłady z literatury rosyjskiej (L.N. Tołstoj, A.N. Ostrowski, L.M. Leonow), niemieckiej, włoskiej, ukraińskiej, estońskiej, reportaże, szkice literackie, powieść biograficzna o T. Szewczence Noce ukraińskie (1966).