Konstanty Aleksander JELEŃSKI

JELEŃSKI Konstanty Aleksander, 1922-87, eseista, tłumacz, krytyk; od 1939 we Włoszech, od 1951 we Francji, związany z "Kulturą"; eseje o literaturze i kulturze emigracyjnej i europejskiej (Zbiegi okoliczności 1981, wybór Szkice 1990); prace z dziedziny krytyki sztuki (Leonor Fini 1968, Jan Lebenstein 1980); tłumacz i propagator literatury polskiej na Zachodzie (gł. twórczości W. Gombrowicza, Cz. Miłosza, K. Wojtyły).