Roman JAWORSKI

JAWORSKI Roman, 1883-1944, prozaik; opowiadania groteskowo-fantastyczne (Historie maniaków1910), powieść w poetyce ekspresjonizmu Wesele hrabiego Orgaza(1925).