Jakub JASIŃSKI

JASIŃSKI Jakub, 1761-94, generał, jakobin polski, poeta; dowódca wojsk litewskich w powstaniu kościuszkowskim 1794, poległ w czasie rzezi Pragi; wiersze patriotyczno-rewolucyjne, poemat heroikomiczny Sprzeczki(1869).