Bruno JASIEŃSKI

JASIEŃSKI Bruno, właściwie Wiktor B. Zysman, 1901-39, pisarz; jeden z inicjatorów polskiego futuryzmu; związany z ruchem komunistycznym, od 1929 w ZSRR, 1939 aresztowany, rozstrzelany; wiersze (But w butonierce1921), poematy (Słowo o Jakubie Szeli 1926); proza awangardowa (Nogi Izoldy Morgan1923), antyutopia społeczna Palę Paryż (1929); także twórczość rosyjskojęzyczna.