Aleksander JANTA-POŁCZYŃSKI

JANTA-POŁCZYŃSKI Aleksander, 1908-74, pisarz, reporter; od 1928 poza krajem, korespondent wojenny we Francji, wzięty do niewoli niemieckiej (Kłamałem, aby żyć, wydanie angielskie 1944, wydanie polskie 1945), po 1945 w USA; reportaże z podróży (W głąb ZSRR 1933, Wracam z Polski 1949); wiersze, szkice biograficzne, z dziejów Polonii.