Sokrat JANOWICZ

JANOWICZ Sokrat, ur. 1936, białoruski pisarz i działacz; mieszka w Polsce; współzałożyciel Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża"; założyciel i (1990-92) przewodniczący Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego w Polsce; liryczne miniatury prozą, opowiadania, powieści, zbiór esejów w języku polskim Białoruś, Białoruś (1987).