Jerzy JANKOWSKI

JANKOWSKI Jerzy, pseudonim J. Szum, 1887-1941, poeta; autor pierwszych polskich wierszy utrzymanych w poetyce futuryzmu w zbiorze Tram wpopszek ulicy(1920).