Klemens JANICKI

JANICKI Klemens, Ianicius, 1516-43, poeta; najwybitniejszy przedstawiciel humanistycznej poezji łacińskiej w Polsce; uwieńczony laurem poetyckim w Padwie; refleksyjna liryka osobista (elegia O sobie samym), żywoty królów polskich.