JAN Z KOSZYCZEK

JAN Z KOSZYCZEK, XV/XVI w., pierwszy romansopisarz polski; adaptował średniowieczne utwory łacińskie (Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym 1521).