JAN PAWEŁ II

JAN PAWEŁ II, Karol Wojtyła, ur. 1920, papież od 1978; od 1958 biskup, od 1963 arcybiskup metropolita krakowski, od 1967 kardynał; przedstawiciel katolickiej filozofii człowieka (Osoba i czyn 1969); ważne encykliki teologiczne i społeczne (m.in. Redemptor hominis, Laborem exercens, Veritatis splendor); liczne pielgrzymki po świecie (w Polsce 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997); twórczość literacka poświęcona problematyce etyczno-religijnej, gł. poezje i dramaty.