Kazimiera IŁŁAKOWICZÓWNA

IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera,1892-1983, poetka; 1926-35 sekretarka J. Piłsudskiego w Ministerstwie Spraw Wojskowych; liryka refleksyjna łącząca balladową formę z wątkami modernistycznymi, historycznymi, religijnymi, mitologicznymi (Ikarowe loty 1911, Obrazy imion wróżebne 1926, Popiół i perły 1930, Szeptem 1966); wiersze dla dzieci; gawędy wspomnieniowe (Ścieżka obok drogi 1938, Niewczesne wynurzenia 1958), utwory dramatyczne, przekłady.