Janusz Artur IHNATOWICZ

IHNATOWICZ Janusz Artur,ur. 1925, poeta, ksiądz; od 1946 w Wielkiej Brytanii, 1952-58 i od 1967 w Kanadzie; członek grupy Kontynenty; liryka refleksyjno-nastrojowa; Pejzaż z postaciami (1972), Niewidomy z Betsaidy (1991).