Witold HULEWICZ

HULEWICZ Witold,pseudonim Olwid, 1895-1941, brat Jerzego, poeta, tłumacz; współwydawca i współpracownik "Zdroju"; liryka pod wpływem ekspresjonizmu (Płomień w garści 1921); powieść biograficzna o L. van Beethovenie Przybłęda Boży (1927); przekłady m.in. poezji R.M. Rilkego; rozstrzelany przez Niemców.