Jerzy HULEWICZ

HULEWICZ Jerzy,1886-1941, brat Witolda, dramatopisarz, eseista, malarz; współzałożyciel (1917), redaktor i ilustrator "Zdroju", teoretyk polskiego ekspresjonizmu (Ego eimi 1921); dramaty poetyckie (Kain 1920, Bolesław Śmiały 1921), powieści, nowele; w twórczości plastycznej elementy ekspresjonizmu i kubizmu.