Stanisław HOZJUSZ

HOZJUSZ Stanisław,1504-79, kardynał od 1561, biskup warmiński od 1551, pisarz, poeta; przywódca kontrreformacji; 1564 sprowadził do Polski jezuitów; łacińskie Poezje (przekład i wybór A. Kamieńska 1980); bogata korespondencja (Opera omnia 1584).