Jan Adolf HERTZ

HERTZ Jan Adolf,1878-1943, dramaturg, poeta; głośna sztuka Młody las (wystawiona 1916), związana ze strajkiem szkolnym 1905; utwory poetyckie.