Stanisław HELSZTYŃSKI

HELSZTYŃSKI Stanisław,1891-1986, pisarz, historyk literatury, anglista; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; badacz okresu Młodej Polski; powieści historyczne, wspomnienia; studia i szkice o literaturze angielskiej i amerykańskiej.