Wacław GRUBIŃSKI

GRUBIŃSKI Wacław,1883-1973, pisarz, krytyk literacki i teatralny; od 1943 w Wielkiej Brytanii; twórczość satyryczna i komediowa; powieści, nowele; wspomnienia łagrowe (Między sierpem a młotem 1948), szkice (O literaturze i literatach 1948).