Stanisław GROCHOWIAK

GROCHOWIAK Stanisław,1934-76, poeta; we wczesnej liryce stylizacyjne wyrafinowanie połączone z manifestacyjnym antyestetyzmem, upodobanie do groteski i makabry, później - tendencje klasycyzujące i metafizyczne (Ballada rycerska 1956, Menuet z pogrzebaczem 1958, Rozbieranie do snu 1959, Agresty 1963, Bilard 1975); dramaty (Chłopcy, wystawienie 1966); powieści (Trismus 1963), opowiadania.