Władysław Jan GRABSKI

GRABSKI Władysław Jan,1901-70, syn Władysława, pisarz; związany z ruchem katolickim; utwory o tematyce współczesnej (W cieniu kolegiaty 1939, Konfesjonał 1948) i historycznej (Saga o Jarlu Broniszu 1946-47), publicystyka dotycząca Ziem Zachodnich i Północnych.