Zbigniew GRABOWSKI

GRABOWSKI Zbigniew,1903-74, prozaik, krytyk literacki; od 1928 w redakcji "Ilustrowanego Kuriera Codziennego"; od 1937 w Londynie; 1964-66 redaktor naczelny "Kontynentów"; od 1969 w Kanadzie; nowatorska powieść Ciszy lasu i twojej ciszy... (1931), zbiory opowiadań (Rosa mystica 1966), szkice (o J. Conradzie), eseje o kulturze angielskiej, polskiej i emigracyjnej (Ojczyzna Europa 1967).