Michał GRABOWSKI

GRABOWSKI Michał,pseudonim Edward Tarsza, 1804-63, krytyk literacki; związany z koterią petersburską; autor powieści historycznych.