Jan GRABOWSKI

GRABOWSKI Jan,1882-1950, pisarz; opowiadania dla dzieci (Reksio i Pucek 1929, Puc, Bursztyn i goście 1933) z życia zwierząt; wybór Opowiadania (1950).