Antoni GOŁUBIEW

GOŁUBIEW Antoni,1907-79, prozaik, eseista; związany z ruchem katolickim (Znak); powieści historyczne, gł. cykl Bolesław Chrobry (1947-74), opisujący początki państwowości polskiej; opowiadania (Na drodze 1966), eseje (Świadkowie przemian 1974).