Seweryn GOSZCZYŃSKI

GOSZCZYŃSKI Seweryn,1801-76, poeta romantyczny; uczestnik powstania listopadowego 1830-31; współzałożyciel Stowarzyszenia Ludu Polskiego; 1838-72 na emigracji we Francji; jeden z twórców szkoły ukraińskiej; inicjator tematyki tatrzańskiej; rewolucyjne liryki, tzw. humańskie, powieści - poetycka Zamek kaniowski (1828) i symboliczna Król zamczyska (1842).