Łukasz GÓRNICKI

GÓRNICKI Łukasz,1527-1603, pisarz polityczny; w Dworzaninie polskim (1566) przedstawił ideał humanisty; pisma polityczne.