Jędrzej GAŁKA z Dobczyna

GAŁKA Jędrzej z Dobczyna,1. połowa XV w., poeta, zwolennik husytyzmu; profesor Akademii Krakowskiej; Pieśń o Wiklefie (XV w.).