Marian GAWALEWICZ

GAWALEWICZ Marian,1852-1910, pisarz, publicysta, reżyser; redaktor pism warszawskich, dyrektor teatrów, m.in. w Łodzi i Warszawie; powieści społeczno-obyczajowe w duchu pozytywistycznym (Filistry 1888); liczne komedie.