Konstanty GASZYŃSKI

GASZYŃSKI Konstanty,1809-66, poeta, publicysta; uczestnik powstania listopadowego 1830-31, następnie na emigracji; Pieśni pielgrzyma polskiego(1833).