Stefan GARCZYŃSKI

GARCZYŃSKI Stefan,1805-33, poeta; przyjaciel A. Mickiewicza; filozoficzny poemat dramatyczny Wacława dzieje (1833); liryki związane z powstaniem listopadowym 1830-31.