Andrzej FRYCZ MODRZEWSKI

FRYCZ MODRZEWSKI Andrzej,1503-72, najwybitniejszy pisarz polityczny epoki odrodzenia; sekretarz królewski; rozprawa Commentariorum de Republica emendanda (1554, O naprawie Rzeczypospolitej, 5 ksiąg) zawiera śmiały program reform polityczno-społecznych.