Andrzej Maksymilian FREDRO

FREDRO Andrzej Maksymilian,ok. 1620-1679, pisarz polityczny; obrońca swobód szlacheckich, zwolennik merkantylizmu.