FILOMACI

FILOMACI, tajne stowarzyszenie młodzieży wileńskiej, o celach społeczno-patriotycznych i samokształceniowych działające 1817-23; zlikwidowane przez władze rosyjskie (głośny proces 1823); twórcy: J. Jeżowski, T. Zan, A. Mickiewicz.