Jerzy FICOWSKI

FICOWSKI Jerzy, (1924-2006), poeta; refleksyjna liryka odsłaniająca baśniowość zwykłej rzeczywistości (Moje strony świata 1957); badacz kultury Cyganów, twórczości B. Schulza (Regiony wielkiej herezji 1967, Okolice sklepów cynamonowych 1986); opowiadania, utwory dla dzieci.