Felicjan FALEŃSKI

FALEŃSKI Felicjan,1825-1910, poeta; klasycyzująca liryka refleksyjna (Meandry 1892); utwory dramatyczne, opowiadania, przekłady (m.in. utworów L. Ariosta i F. Petrarki).