Maria DĄBROWSKA

DĄBROWSKA Maria,1889-1965, pisarka; propagowała idee spółdzielczości, występowała przeciw ograniczaniu swobód obywatelskich (m. in. sygnatariuszka Listu 34 z 1964); kontynuatorka realizmu w literaturze polskiej XX w., w swej twórczości (zwłaszcza w powieści Noce i dnie 1932-34, także w Dziennikach 1988) przedstawiła, z psychologiczną wnikliwością, epicką panoramę losów polskiej inteligencji; opowiadania o problemach społecznych wsi (tom Ludzie stamtąd 1926, Na wsi wesele - z tomu Gwiazda zaranna 1955), dramaty historyczne, utwory dla dzieci, szkice literackie, publicystyka; przekłady.